Compiling dcmtk for iOS

Created by Alin Brindusescu on 2012-06-04 11:50:15

The best open source option, on my opinion, for handling dicom files is the Dcmtk library.
Here are the steps i have followed in order to compile dctmk for iOS:

 • get the sources from the dcmtk repository:
   
  # git clone http://github.com/commontk/DCMTK DCMTK 
   
  I had some problems to compile the dcmtk-3.6.0 release sources but everything went fine with the development sources. Since most of the time I could not reproduce the results of a tutorial most of the time because I could not find the exact packages here are the sources I have used.
 • Configure the project using cmake
 • Build for testing for mac
 • Go to project Build Settings and change the base SDK to Latest iOS
 • In the build settings change also the architecture to Standard armv7
 • In the Xcode find the osconfig.h file and comment the
  #define HAVE_LIBC_H 1
  line
Pay attention to the files you want to include the dcmtk headers, the simplest way to stay away from troubles is to change the extension of the files from .m to .mm

See more in ENG

How to get the version and build details

Created by Alin Brindusescu on 2011-12-12 15:22:40

If you use to develop for iOS with Xcode you noticed that in the project settings page you have a version and build number. I was wondering how could I get them in my code to format a string for the about message. Here is how I manage to get this:

 
  NSDictionary *projectInfo = [[NSBundle mainBundle] infoDictionary];
  NSString *appName = [projectInfo objectForKey:@"CFBundleDisplayName"];
  NSString *appVersion = [projectInfo objectForKey:@"CFBundleShortVersionString"];
  NSString *appBuild = [projectInfo objectForKey:@"CFBundleVersion"];
  NSString *appVersionStr = [NSString stringWithFormat:@"%@ V%@ R%@", appName, appVersion, appBuild];
 
See more in ENG ROM

Background mode issues with pjsip for iOS and freeSwitch

Created by Alin Brindusescu on 2011-12-08 08:06:05
Last week I had some problems keeping the connection open between my iPhone app and the freeSwitch sip server.

After a lot of changes I figured out that I have to add to the configuration of the freeSwitch user/extension ($FREESWITCH_INSTAL_FOLDER/conf/directory/default/user.xml) this line:

 
<variable name="sip-force-contact" value="NDLB-connectile-dysfunction"/>
 


All of this are needed because freeSwitch should contact the iOS app on the same TCP port he got the registration request.
See more in ENG ROM

IPSPay payment module for joomla with virtuemart

Created by Alin Brindusescu on 2011-01-30 05:35:17

I had to build this module some time ago and I decide to share this with you. This is a module for Joomla with Virtuemart that allows you to use the IPS payment gateway. IPS is a Chinese payment gateway, unfortunately I only test this in test mode, since I had no real account on IPS system.
If you use this in a production system please drop me an email (io at brindusescu dot org) and tell me if you had any problems installing and configuring it.

The module can be downloaded from my website and is under GPL license. Download IPSPay.
Please read the README file for instruction on how to install and test this module.

See more in ENG ROM

Visînd în cod

Created by Alin Brindusescu on 2011-01-28 15:59:17

Aventurile lui Chandler pe tărîmul ingineriei software. O carte uşor de citit, scrisă în maniera unui roman de aventuri, care introduce majoritatea conceptelor ingineriei software pe înţelesul tuturor.
În ultimi ani românul de rînd pe lîngă tradiţionalelel "priceperi", în ale politici şi fotbalului, a mai adăugat şi priceperea în software şi programare. Astăzi orice scară de bloc din oraşele mai răsărite îşi are propria firmă de dezvoltare software sau consultanţă IT. Cu toate acestea majoritatea facultăţilor ce oferă specializări în informatică sau computere nu au inclus în programa analitică nici măcar o disciplină dedicată ingineriei software ("software engineering").

"Dreaming in code" nu e o prezentare teoretică a conceptelor ingineriei softwareci o povestea unui grup de programatori care pornesc un proiect ambiţios menit să revoluţioneze modul de interacţiune cu poşta electronică (email). Personajele şi întîmplările care apar pe parcurs-ul odiseei construcţiei programului "Chandler" sînt cît se poate de reale. Autorul urmărind vreme de 3 ani activităţile proiectului şi intervievînd fiecare dintre participanţi în repetate rînduri.

Totul porneşte de la dorinţa lui Mitch Kapor, creatorul Lotus Notes şi Lotus 1-2-3, de a construi un altfel de sistem de poştă electronică şi management al informaţiiei rezolvînd astfel şi problemele pe care le întîmpina cu serverul de email (Microsoft Exchange) care funcţiona la fima soţiei sale.

Autorul, Scott Rosenberg, nu se rezumă la prezentarea cronologică a faptelor, ci de fiecare dată cind grupul întîmpină o problemă acesta încearcă să ne ofere o perspectivă de ansamblu a industriei software vis a vis de problema respectivă. În felul acesta introduce, în termeni simpli şi pe înţelesul neiniţiaţilor, diferite concepte ce ţin de design-ul şi management-ul dezvoltării software. Problemele pe care le întîmpină grupul de programator, scoase din contextul industrie software, par simple dar pentru multe din ele încă nu a găsit reţeta potrivită. Pînă şi astăzi, după mai bine de jumătate de secol de la primele proiecte software, mai puţin de o treime din noile proiecte software ajung să fie terminat la timp şi respectînd bugetul iniţial, o altă mare parte din acestea fiind abandonate.

Multă vreme, în special în perioada în care am fost angajat al unei mari corporaţii dezvoltatoare de software, am fost revoltat de multe din practicile şi procedurile ingineriei software. Cartea de faţă nu m-a făcut să le înţeleg pe deplin motivaţia dar m-a făcut să le accept mai uşor.

"Visînd în cod" a fost publicata in limba engleza la Editura Three Rivers Press, in Februarie 2008.

Articol apărut pe site-ul stiinta.info și în ziarul Cronica Română (versiunea tipărită) din data de 12 Mai 2009.

See more in ROM

Search

Ads